Studentska zona

Studentska zona je časopis Strudentskog pokreta u čijoj izradi učestvuju i spoljni saradnici. Ideja časopisa je da među studentskom populacijom u Novom Sadu, i širem krugu zainteresovanih ljudi omogućimo pristup informacijama vezanim za generalna studentska pitanja. Dotičemo se i opštijih društvenih tema poput kulture, rada, istorije levičarskih pokreta i slično. Trenutno svaki broj štampamo u tiražu od oko 250 primeraka ali nam je cilj da taj broj povećamo. Svi ljudi koji rade na izradi časopisa ne dobijajau nikakvu nadoknadu a štampu finansiramo iz donacija.

Članke iz časopisa možete čitati kao objave na našem sajtu ili možete listati PDF.