Saopštenje SPNS povodom Dana studenata

I ove godine, kao i svih ranijih godina, bili smo svedoci zloupotrebe i svojatanja Dana studenata od strane studentskih parlamenata i raznih studentskih unija. Njihovi predstavnici, koji većinom gledaju svoju ličnu korist i budući stranački položaj, iz godine u godinu organizuju žurku propraćenu raskalašnom pijankom i „proslavljaju“ dan kada je jedan mladi čovek, boreći se za pravednije društvo, autonomiju univerziteta i besplatno svima dostupno obrazovanje, mučki ubijen. 4. aprila. Ovaj dan bi trebao da bude podsetnik na studentske borbi koje su za cilj imale uspostavljanje nekog novog i pravednijeg društva. Kao organizacija koja u okvirima Novosadskog univerziteta sebe smatra jedinim legitimnim predstavnikom studenata i jedinim istinskim nastavljačem tradicija revolucionarnog studentskog pokreta ograđujemo se i najoštrije osuđujemo način na koji se ovaj dan, iz godine u godinu, obeležava u novosadskom kampusu.

Samo da podsetimo da su takođe pre osamdeset godina na univerzitetima fašisti obavljali prljave poslove za represivni režim i uprave fakulteta. Slično tome imamo danas sa predstavnicima studentskih parlamenata, samo što danas to rade mnogo perfidnije. Setimo se samo prošle godine kada su svim silama pokušavali da osujete proteste i kada su dan koji između ostalog predstavlja uspomenu na velike studentske demonstracije pokušavali „da zaštite od onih koji hoće da protestuju i koji žele da im pokvare žurku.“

Smatramo da legitiman način proslave 4. aprila može i mora da bude jedino beskompromisna borba za veća prava studenata i bolja prava studiranja, a samim tim, za pravednije društvo u celini. Ovakvi zahtevi nisu kojekakve apstrakcije, već je SPNS u praksi pokazao kako takva borba izgleda, i to će raditi i dalje bez predaje. Ti zahtevi su ukidanje dodatnih troškova na svim fakultetima širom države, borba za javno finansirano i svima dostupno obrazovanje, a samim tim, i borba za ukidanje bolonjske deklaracije. Dan studenata nije samo 4. april, dan studenata je svaki dan kada se studenti bore za svoja prava, za besplatno obrazovanje i pravednije društvo, a taj dan u našoj organizaciji će vrlo brzo ponovo doći na ulice i amfiteatre novosadskog kampusa.

piše: Studentski pokret Novi Sad

Leave a Reply

Upišite rezultat pitalice: