O pokretu

Studentski pokret Novi Sad (SPNS) je samoorganizovana, nezavisna i borbena studentska organizacija. Kada se kaže samoorganizovana, misli se na to da njen rad organizuju i pokreću sami studenti i studentkinje, mimo formalnih studentskih predstavnika (npr. Studentskog parlamenta) ili nekih drugih organizacija u okviru Univerziteta. Nezavisna znači da nijedna politička partija, NVO ili neka druga organizacija i pojedinac ne stoje iza SPNS već sami studentkinje i studenti. Borbena znači da se ne miri sa postojećim visokoobrazovnim sistemom i njegovim nepravdama, već se sa njima aktivno suočava kroz proteste, zborove, blokade i druge metode direktne akcije.

Za zvanični datum osnivanja SPNS uzima se 4. april, Dan studenata, ujedno i dan kada je SPNS organizovao svoje prve aktivnosti.

Pored rada u okviru Univerziteta SPNS stremi da se poveže sa drugim progresivnim organizacijama, radničkim sindikatima, udruženjima roditelja, neformalnim grupama i kolektivima. Zajedno sa njima ulazimo u saveze kako bi uticali na promene u sferama rada i obrazovanja.

Pridruži nam se u borbi za kvalitetno, svima dostupno, javno finansirano obrazovanje!